DoktoRIS - 11 marca 2014

Dnia 11 marca 2014 r. w Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej odbyło się, organizowane wspólnie przez Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Europejskich, Dział Nauki PCz i

Centrum Współpracy Międzynarodowej, spotkanie informacyjne poświęcone programowi DoktoRIS.
Celem spotkania było dotarcie do jak największej liczby doktorantów oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie studiów doktoranckich, zarówno z informacjami
o możliwościach uzyskiwania finansowania, jak również z informacjami o konsultacji w sprawie możliwych do pozyskania  środków. Program DoktoRIS to nie tylko stypendia, ale

także usługi konsultacyjne.
Uczestników spotkania powitał prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz, Prorektor ds. Nauki, a część merytoryczną spotkania poprowadził pan Maciej Sojka (Punkt Konsultacyjny

Programu DoktoRIS, Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego).
W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób.