Horizon 2020 - nowe możliwości: zasady udziału i realizacji projektów

12 lutego 2014 r. w Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej odbyło się spotkanie informacyjne organizowane przez Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, poświęcone Programowi Ramowemu Badań i Innowacji Horyzont 2020.

Uczestników spotkania, reprezentujących poszczególne Jednostki Politechniki Częstochowskiej, przywitali prof. dr hab. inż. Jacek Przybylski Prorektor ds. Rozwoju oraz prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz Prorektor ds. Nauki.

Horizon 2020 to mechanizm Unii Europejskiej, finansujący działania wspierające idee Innowacyjnej Unii w Europie 2020. Inicjatywa ta ma na celu zapewnienie konkurencyjności Europy w świecie. Jest to program siedmioletni, przewidziany na lata 2014-2020, o budżecie wynoszącym około 77 mld euro. 

Oprócz ogólnych zagadnień dotyczących zasad udziału w Programie HORYZONT 2020 w trakcie spotkania poruszano kwestie dotyczące mobilności naukowców i udziału przedsiębiorstw w projektach europejskich.

Pierwszą, informacyjną część spotkania poprowadziła pani Dominika Raróg-Ośliźlok (specjalista Biura Obsługi Programów Europejskich, Regionalny Punkt Kontaktowy, Centrum Zarządzania Projektami, Politechnika Śląska).

Część warsztatową, dedykowaną dla projektu „Long-term research activities in the area of advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy Generation” (IRSES 7 Programu Ramowego),poprowadziła pani Katarzyna Markiewicz-Śliwa (Kierownik Biura Obsługi Programów Europejskich, Regionalny Punkt Kontaktowy, Centrum Zarządzania Projektami, Politechnika Śląska).

 

Dziękuję Państwu za udział w spotkaniu i mam nadzieję, że przekazane informacje okażą się pomocne w procesie przygotowywania wniosków projektowych.

Z poważaniem

dr Ewa Moroz

Koordynator ds. projektów unijnych

w perspektywie finansowej 2014-2020

Politechnika Częstochowska