Studia w języku angielskim EFE

Nasza oferta » Studia w języku angielskim EFE

EFE jest jednostką umożliwiającą kształcenie w języku angielskim w ramach kierunków studiów prowadzonych przez poszczególne wydziały Politechniki Częstochowskiej, tj.

  • Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii,
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki,
  • Wydział Zarządzania.

Szczegóły: http://efe.pcz.pl