Aktualności

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 na „Uczelnia dostępna”

14 marca 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna”, dotyczący realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminami konkursów wraz z załącznikami dostępnymi na stronie:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-dos19-uczelnia-dostepna/

 


Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego

24 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiła – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminami konkursów wraz z załącznikami dostępnymi na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/reg18/

 


Konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni


7 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiła – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – trzy konkursy:

nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 – Ścieżka I.

nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18 – Ścieżka II.

nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18 – Ścieżka III.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminami konkursów wraz z załącznikami dostępnymi na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/

 


Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni”, opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego


17 kwietnia 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiła w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pt. „Trzecia Misja Uczelni”, dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminami konkursów wraz z załącznikami dostępnymi na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mu18/



27 kwietnia 2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni.

 

Nabór wniosków potrwa od 29 maja 2017 r. do 28 lipca 2017 r. 

 

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5145,konkurs-nr-powr-03-04-00-ip-08-00-pkd17-na-projekty-podnoszace-kompetencje-kadry-dydaktycznej-uczelni.html

 


5 kwietnia 2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT).

 

Nabór wniosków potrwa od 8 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/bpo17/


5 kwietnia 2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego.

 

Nabór wniosków potrwa od 8 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mot17/

 


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Formularz realizacji działania składa polska jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.
O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP.


Nabór rozpocznie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00 (CET).


Szczegóły na stronie NCBR:

http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/aktualnosci/art,5046,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html


W dniu 7 marca 2017 r. odbyło się szkolenie z Horyzontu 2020, poniżej załączamy materiały ze spotkania.

Serwis Partners.pdf 


Jak_zostac_ekspertem_2017.pdf


HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf



Od 16 stycznia 2017 można składać wnioski w trzecim konkursie w programie FIRST TEAM.

 


 

O środki pochodzące z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mogą się ubiegać młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

 


 

Program FIRST TEAM oferuje młodym badaczom środki – w wysokości ok. 2 mln zł – na założenie pierwszego zespołu. Finansowanie może zostać przyznane na trzy lata z możliwością przedłużenia o jeden rok.

 


 

Termin przyjmowania wniosków w systemie elektronicznym upływa 15 marca 2017 r. o godz. 16.00 czasu lokalnego. Wnioski przyjmowane są tylko w formie elektronicznej (nie ma konieczności przesyłania dokumentów drukowanych).

 


 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:

 

http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

 

 


28 grudnia 2016 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.


Nabór wniosków potrwa od 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r. 


Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie:


http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030200-ip08-00-dok16/

 

Od 15 listopada 2016 można aplikować o granty na prowadzenie innowacyjnych badań w konkursach TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Programy TEAMTEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility oferują granty w wysokości do 3,5 mln zł. Finansowanie jest przyznawane na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata). Środki te można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia, stypendia, szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R, w tym na prace zlecone (podwykonawstwo). Wnioskodawcy – niezależnie od narodowości – muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W zespołach, jakie stworzą, zatrudnienie znajdą także studenci i doktoranci oraz młodzi doktorzy.

Termin przyjmowania wniosków w systemie elektronicznym upływa 16 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 czasu lokalnego. Wnioski przyjmowane są tylko w formie elektronicznej.

 

Szczegóły oraz regulamin można znaleźć na stronie:

http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/

 


27 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Nabór potrwa od 1 sierpnia do 30 września.

Szczegóły oraz regulamin można znaleźć na stronie:


http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1kadrapower342016/

 

22 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej. 

Nabór wniosków potrwa od 25 lipca do 16 sierpnia.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie:


http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-4sk20power312016/

 

29 kwietnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju j ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału dydaktycznego uczelni i zaangażowanie szkół wyższych do współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wspierania wśród uczniów kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką. 

Nabór wniosków potrwa od 1 czerwca 2016 r. do 8 lipca 2016 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: 


http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-3efipower312016

 

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.

Nabór potrwa od 18.07.2016 do 29.07.2016

Więcej informacji dostępne jest na stronie: 
 

http://www.power.gov.pl/nabory/43-wspolpraca-ponadnarodowa-3/

 

24 maja 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. 

Nabór wniosków potrwa od 27 czerwca do 29 lipca 2016 roku.

W ramach tego konkursu Centrum Zarządzania Projektami we współpracy z Wydziałami Uczelni przygotowuje wniosek ogólnouczelniany. 

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie:
 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1mpkpower332016/

 


29 marca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. 

 

Nabór wniosków potrwa  od dnia 4 maja 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest pod adresem;

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-2prkpower312016/


29 lutego 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia

Nabór wniosków potrwa  od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:
 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1npkpower312016/


14 października 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 na projekty w programie Akademickie Biura Karier dotyczące wspierania wysokiej jakości usług świadczonych przez Akademickie Biura Karier. 

Nabór wniosków potrwa od 16 listopada 2015 r. do 16 grudnia 2015 r. 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:
 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-3abkpower312015/


NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło nabór wniosków dla Działania 4. 1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4„Projekty aplikacyjne” w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020. Projekty mogą być realizowane wyłącznie w ramach konsorcjum. Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w terminie: od 21 października do19 listopada2015 r.

Szczegóły dotyczące konkursy znajdują się na stronie NCBiR:
 

http://www.ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142015


11 sierpnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, dotyczące wysokiej jakości programów stażowych dla studentów. 

Nabór wniosków potrwa od 14 września 2015 r. do 14 października 2015 r. 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-2sppower312015/


29 czerwca w Centrum Zarządzania Projektami odbędzie się specjalistyczne szkolenie dla pracowników naszej Uczelni pt: „Projekty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla uczelni w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020”. Poprowadzi je Pani Sonia Szczepańska-Brand, wykładowca publicznych i niepublicznych szkół wyższych w zakresie funduszy strukturalnych i zarządzania projektami, doświadczona trenerka i specjalistka ds. procedur Europejskiego Funduszu Społecznego.


15 i 16 czerwca w Warszawie odbyły się spotkania poświęcone konkursom w ramach III Osi Priorytetowej POWER „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, zorganizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  Na stronach NCBiR, w linku poniżej, udostępniono materiały szkoleniowe oraz zarejestrowany materiał filmowy.

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/materialy-szkoleniowe/


20 maja 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwsze konkursy w  III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  1. Konkurs dla Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie   wyższym” na dofinansowanie projektów w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
    (Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015)
  2. Konkurs dla Działania 3.4 „Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego” na dofinansowanie projektów dotyczących obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego
    (Konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015)

Nabór wniosków potrwa od 22 czerwca 2015 do 22 lipca 2015. Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są  na stronie:

Działanie 3.1
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy/konkurs-1prkpower31201/

Działanie 3.4
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy/konkurs-1antppower342015/



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioski można składać do 22 czerwca 2015 roku  za pomocą systemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122015/



Informujemy, że do dnia 17 lipca 2015 roku, można składać wnioski w ramach konkursu „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Więcej informacji można zaleźć na stronie NCBR:

https://innolot.ncbr.gov.pl/innolot



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioski można składać do dnia 31 grudnia  2015 roku  za pomocą systemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/



Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 141/2015 z dniem 1. l