O CZP

Centrum Zarządzania Projektami jest jednostką organizacyjną Politechniki Częstochowskiej prowadzącą działalność organizacyjną, informacyjną, doradczą i promocyjną, integrującą i koordynującą działania Politechniki Częstochowskiej w zakresie współpracy międzynarodowej.

Celem CZP jest stymulowanie rozwoju oraz organizowanie i wspomaganie współpracy międzynarodowej Politechniki Częstochowskiej w sferze badań naukowych oraz w zakresie edukacji.